Vorige pagina Blokschema Volgende pagina

Inleiding

Zoals beschreven in het hoofdstuk Werken in de voedingsindustrie, zijn voedingsmiddelenbedrijven verantwoordelijk voor het produceren van veilige voedingsmiddelen voor consumenten zoals jij en ik. Naast veiligheid, is kwaliteit van voedingsmiddelen van groot belang. Voldoet het product aan de gestelde eisen? 
Een van de manieren om kwalitatief goede en veilige producten te kunnen garanderen, is het werken volgens een kwaliteitszorgsysteemKwaliteitszorgsysteem
Een kwaliteitszorgsysteem brengt het totale (productie)proces in kaart en zorgt voor procedures, regels, normen, acties en vastlegging. Het is een manier om de kwaliteit van geleverde producten te waarborgen
.

Een kwaliteitszorgsysteem brengt alle processen in een organisatie in kaart en zorgt voor een juiste manier van (samen) werken. Hierdoor krijgt een afnemer wat is afgesproken. Afspraken, procedures, regels, normen, acties en vastlegging zijn middelen om dit proces te borgen. Een goed kwaliteitssysteem is gericht op continue verbeteren.

 

 

In dit hoofdstuk leer je:

  • Voor wie een kwaliteitssysteem van belang is
  • Hoe een kwaliteitssysteem kan zorgen voor kwalitatief goede en veilige producten
  • Hoe en wie systemen controleren

Vorige pagina Naar boven Volgende pagina

INLOGGEN
HANDLEIDINGEN