Vorige pagina Volgende pagina

Eigen content

Het is mogelijk om achter elke module, hoofdstuk of pagina van www.zoetwaren-online.nl , eigen content toe te voegen. Deze content is dan alleen zichtbaar voor eigen medewerkers. Ook is het mogelijk om eigen vragen en/of praktijkopdrachten toe te voegen.

Zo maakt u optimaal gebruik van de collectieve branchegerichte, praktische informatie over grondstoffen, technologie, processen en kwaliteitsaspecten uit de sector zelf, gecombineerd met kennis uit uw eigen bedrijf.

Om dit mogelijk te maken, moeten we een technische aanpassing maken.
Zodra deze aanpassing voor uw bedrijf is gemaakt, zijn er twee mogelijkheden:

  1. De opleidingscoördinator (OC) krijgt de rechten om het maatwerk zelf aan www.zoetwaren-online.nl toe te voegen. Hiervoor is een korte instructie van een uur noodzakelijk die op locatie of via een beeldbellen kan plaatsvinden. De opleidingsadviseur van de branche én ICT blijven vervolgens beschikbaar voor ondersteuning bij vragen of onduidelijkheden. Ondersteuning vindt plaats tegen uurtarief (€ 80,-)*.
     
  2. Het bedrijf levert de maatwerk content aan bij de opleidingsadviseur van de branche, die zorgdraagt voor plaatsing op www.zoetwaren-online.nl.
    Van te voren vindt hierover een overleg plaats (op locatie of via beeldbellen) om de hoeveelheid, het beeldmateriaal, de plek binnen zoetwaren-online, koppeling met vragen of praktijkopdrachten vast te stellen en eventuele redactie af te stemmen. Op basis hiervan wordt een prijsopgaaf* gemaakt.

*De ontwikkeling en het beheer van www.zoetwaren-online.nl wordt gefinancierd uit het Sociaal Fonds Zoetwaren. Dit betreft collectief geld, wat wordt ingezet voor werkzaamheden en ontwikkelingen die de branche in zijn geheel ten goede komen. Maatwerk valt buiten deze scoop en daarom wordt hiervoor eigen financiële bijdrage gevraagd.


Wilt u bedrijfseigen content toevoegen?

Stuur dan een mail naar info@zoetwaren-online.nl en de opleidingsadviseur van de branche neemt contact met u op.


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina

INLOGGEN
HANDLEIDINGEN