Vorige pagina Volgende pagina

Inhoud workshop praktijkbegeleider

Opbouw training

Trainingsdagen worden opgebouwd uit kleine blokken theorie gekoppeld aan interactieve praktische opdrachten en oefeningen. Er zal veel ruimte zijn voor eigen ervaringen en vragen.
De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname.

Doelgroep
Ervaren medewerkers die de taak krijgen als praktijkbegeleider om collega’s te begeleiden die een opleidingstraject volgen via zoetwaren-online.

Dag 1 (6 uur)

Thema: Hoe organiseer ik het?

Onderwerpen

Leerdoelen

 1. Kennismaking
 2. Wat houdt het leertraject in
 3. Wat zijn mijn taken
 4. Hoe verhoud ik mij tot de cursist, de organisatie en mijn ‘andere’ werk
 5. Wat heb ik nodig en van wie Organisatorische aspecten werkplekleren
 6. Wat verwacht de cursist van mij, wat verwacht ik van de cursist
 7. Persoonlijkheidstest
 • Rol en positie van de praktijkbegeleider in de eigen organisatie leren kennen
 • Inzicht verkrijgen in de inhoud en opbouw van zoetwaren-online
 • Inzicht verkrijgen in eigen persoonlijke drijfveren en valkuilen
 • Voeren verwachtingsgesprek met cursist

 

 

 

Dag 2 (6 uur)

Thema: Hoe communiceer ik, geef ik instructie, coaching en begeleiding?

Onderwerpen

Leerdoelen

 • Wat zijn verschillende leerstijlen
  Leerstijlen Kolb (denker, doener, beslisser, bezinner)
 • Feedback geven en communicatie
  LSD (Luisteren, samenvatten en doorvragen)
 • Wanneer, waar en hoe communiceren
 • Leerklimaat creëren (cultuur waarin je vragen mag stellen, fouten mag maken, tijd krijgt voor leren)
 • Inzicht krijgen in leerstijlen en eigen leerstijl
 • Handvaten aanleren voor het geven van feedback
 • Inzicht in communicatieve vaardigheden, verbaal en non-verbaal

 

Terugkommoment (2 uur)

Thema: Uitwisseling ervaringen

Onderwerp

Leerdoel

Intervisie

Delen van praktijkervaringen

 • Communicatie en oplossingsvaardigheid

Vorige pagina Naar boven Volgende pagina

INLOGGEN
HANDLEIDINGEN