Vorige pagina Blokschema Volgende pagina

Kenmerkende eigenschappen

 

 Leerdoelen

 in dit hoofdstuk leer je:

  • de kenmerkende eigenschappen van veel in de zoetwarenindustrie gebruikte grond- en hulpstoffen.

 

Inleiding

Er bestaan heel veel verschillende soorten suikerwerk. Daarom is het niet mogelijk een eenvoudige definitie hiervan te geven.

Binnen zoetwaren-online wordt de volgende definitie gebruikt:

"Onder suikerwerk verstaat men voedingswaren, die als voornaamste kenmerk hebben, dat zij geheel of gedeeltelijk bestaan uit een of meer voedingssui­kers."
Een bijzonder kenmerk, dat voor vrijwel alle suikerwerk geldt, is het lage vochtgehalteVochtgehalte
Percentage vocht in een product
. Hierdoor is sui­kerwerk niet gevoelig voor microbiologisch be­derf.


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina

INLOGGEN
HANDLEIDINGEN