Vorige pagina Blokschema Volgende pagina

Inleiding

Onder grondstoffen verstaan wij producten die voedingsmiddelenbedrijven inkopen om te verwerken of gebruiken in hun product. Dit kunnen onbewerkte grondstoffen zijn direct vanaf het land (graan), maar meestal zijn dit grondstoffen, hulpstoffen of halffabrikatenhalffabrikaten
Deelproduct - het product is nog niet volledig klaar. Bijvoorbeeld de carrosserie van een auto is een halffabrikaat. Het moet nog gespoten worden, banden onder geplaatst worden etc.
die geproduceerd zijn in een voedingsmiddelen- of chemisch bedrijf (suiker, gewonnen uit suikerbieten of meel gewonnen uit graan). Via deze 'grondstoffen' kan besmetting plaatsvinden.

 

In dit hoofdstuk leer je:

  • Waar grondstoffen vandaan kunnen komen
  • Welke vormen van besmeting via grondstoffen kunnen plaatsvinden
  • Op welke manier besmetting kan worden VOORKOMEN
  • Wat jij kan doen om besmetting te voorkomen
  • Wat het nut van kwaliteitssystemen zijn

 


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina

INLOGGEN
HANDLEIDINGEN