Vorige pagina Blokschema Volgende pagina

Inleiding

 

Leerdoelen

In dit hoofstuk leer je:

  • Inzicht te verkrijgen in veilige arbeidsomstandigheden. 
  • Hoe gevaarlijke situaties kunnen onstaan en hoe deze kunnen worden voorkomen.
  • Wat persoonlijke beschermingsmiddelen zijn en hoe en wanneer je deze moet gebruiken.
  • De verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer.

 

Inleiding

Iedereen staat dagelijks aan gevaren bloot. Dat kan thuis zijn, in het verkeer, maar ook op het werk. Om ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen zijn er allerlei voorschriften en gedragsregels.  Ook met het geven van voorlichting wordt geprobeerd de gevaren zo klein mogelijk te maken.

Ook in de voedingsindustrie speelt de zorg voor veiligheid een belangrijke rol. We vinden het tegenwoordig heel gewoon dat we ons werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. In het verleden was dat helemaal niet zo gewoon. Toen stelden de veiligheidsregels niet zo veel voor.

 

 

 

 

 

 

Fig 1.  Logo ArbeidsOmstandigheden (ArBo) 

Gelukkig is de toestand verbeterd. In de Arbowet staan veiligheidsregels die gelden voor werknemers en werkgevers. Werknemers zijn nu zelfs verplicht onveilige situaties in het bedrijf bij de leiding te melden.

 


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina

INLOGGEN
HANDLEIDINGEN