Vorige pagina Blokschema Volgende pagina

Wat is drageren?

 

Leerdoelen

In dit hoofdstuk leer je:

-  De verschillende stappen in het drageerproces.

-  Welke apparatuur er nodig is in het drageerproces.

 

Inleiding


Fig. 1 dragees

Drageren houdt in dat een kern (bijv. een snoepje) op een bepaalde wijze wordt voorzien van een al dan niet gekleurd suikerlaagje. In de suikerwerk- en chocolade-industrie komt deze bewerking van het product veel voor (bijv. Smarties, M&M ‘s).

In de farmaceutische industrie worden veel pillen op deze manier afgewerkt.

Het drageerproces is onder te verdelen in 4 "basisbewerkingen", te weten:

  • Gommeren
  • Zachtdrageren
  • Harddrageren
  • Glanzen

Soms wordt alleen het zachtdrageren en het hard-drageren tot het "echte" drageerwerk gerekend.
Gommeren wordt als een voorbewerking en glanzen als een nabewerking van het product ge­zien.

Omdat bij vrijwel elk drageerproces gegommeerd en/of geglansd wordt, rekenen wij deze bewerkingen ook tot het drageren.

Bij veel producten worden alle basisbewerkingen in de aangegeven volgorde uitgevoerd, dus eerst gommeren en vervolgens zachtdrageren, harddrageren en glanzen. In bepaalde gevallen worden één of meer bewerkingen  overgeslagen. Ook komt het voor dat twee van deze bewerkingen worden gecombineerd, bijvoorbeeld gommeren en harddrageren. De keuze van de gevolgde werkwijze hangt in de eerste plaats af van het product. Daarnaast kunnen per bedrijf verschillende methoden zijn gekozen.


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina

INLOGGEN
HANDLEIDINGEN