Vorige pagina Blokschema Volgende pagina

Risico Inventarisatie en Evaluatie

RI&E

Een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) is verplicht voor alle werkgevers. Ook jouw werkgever heeft er een.


Bron: www.RIE.nl

Voor de zoetwarenbranche is een speciaal RI&E-instrument ontwikkelt. Dit instrument beschrijft de vijf belangrijkste (prioritaire) risico’s.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan op https://arbo.zoetwaren.nl/rie-voor-de-zoetwarenbranche.

Je kunt in je eigen bedrijf ook altijd vragen stellen aan de collega die Arbo in zijn takenpakket heeft (dit kan de preventiemedewerker zijn of de veiligheidsdeskundige, SHE-coördinator, KAM-medewerker etc.).  

 

 

 

 

 


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina

INLOGGEN
HANDLEIDINGEN