Vorige pagina Blokschema Volgende pagina

Inleiding

 

Leerdoelen

In dit hoofdstuk leer je:

  • Hoe je verschillende soorten deeg kan bereiden.
  • Welke grondstoffen hiervoor gebruikt worden.
  • Welke processtappen daarvoor nodig zijn.
  • De veranderingen die plaatsvinden tijdens de deegbereiding.
  • Welke machines gebruikt worden bij de deegbereiding. 

 

Inleiding

Deegbereiding is het bij elkaar voegen en behandelen van grond- en hulpstoffen op een dusdanige manier, dat een min of meer samenhangende massa ontstaat, die zich goed laat bewerken en een eindproduct geeft met de gewenste eigenschappen. Bij de deegbereiding beginnen we met het bij elkaar voegen van grond- en hulpstoffen. Voor het ontstaan van een deeg met de gewenste eigenschappen is het vaak belangrijk in welke volgorde de stoffen bij elkaar worden gevoegd.

Steeds vaker worden kant- en klare voormengsels (pre-mixen) toegepast, bijvoorbeeld van hulpstoffen die moeilijk te doseren zijn in verband met de kleine hoeveelheden.


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina

INLOGGEN
HANDLEIDINGEN