Vorige pagina Blokschema Volgende pagina

Inleiding

 

 Leerdoelen

 In dit hoofdstuk leer je:

  • Welke natuurkundige en scheikundige processen plaatsvinden bij de bereiding van suikerwerk. We noemen deze processen basisprocessen.

 

Kennis van de basisprocessen is belangrijk om een goed eindproduct te krijgen. Bijvoorbeeld: als je een helder product wilt, moet je weten hoe je kristallisatie (vergreinen) kunt voorkomen.


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina

INLOGGEN
HANDLEIDINGEN